image
Szabad Magyarország,
szabad Európa"Verba volant, scripta manent"

Köszöntő
A könyvről
Tartalom
Részletek
E-könyv
Kapcsolat&Linkek

Lectori salutem!

1998-ban, közel tizenöt éve jelent meg a Jogállam, szabadság, rendszerváltoztatás című könyvem. A beszédeimet és írásaimat az 1987 és 1997 közötti időszakban összefoglaló kiadvány ötlete Irena Lasotától, az Institute for Democracy in Eastern Europe (IDEE) akkori, lengyel származású igazgatójától származott. Magam is úgy véltem, hogy tíz év politikai tevékenységét érdemes kötetbe rendezve kézre adni, hogy segítse politikai törekvéseim és a rendszerváltoztatás jobb megértését. Azóta eltelt újabb tizenöt év.

Ezalatt számos politikai szerepem és feladatom volt. Ez a sokszínűség mutatkozik meg beszédeim, írásaim gyűjteményének újabb kötetében. Az első kötet politikai dokumentumai a rendszerváltoztatás korától tekintették át a magyar politikai életet. Egy formálódó, alakuló demokrácia mindennapjait mutatták be egy fiatal politikus szemüvegén keresztül. Ezzel szemben a második kötet már egy pro-fesszionális politikus politikai arcélét mutatja. 1998 és 2002 között a Fidesz parlamenti frakciójának vezetőjeként, 1998 és 2004 között a Magyar Országgyűlés képviselőjeként vettem részt az országos politikában. 2002–2003-ban tagja voltam az európai alkotmányt előkészítő konventnek, illetve 2003-tól mint egy csatlakozó ország képviselője megfigyelő voltam az Európai Parlamentben. 2004-től fideszes magyar képviselőként a brüsszeli és strasbourgi Európai Parlament tagja vagyok. 2009-től a jogalkotásért felelős frakcióvezető-helyettese vagyok az Európai Néppárt képviselőcsoportjának az Európai Parlamentben. 2007-től tagja vagyok az Alkotmányügyi Bizottságnak és 2004-től a Jogi Bizottságnak. Korábban dolgoztam a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban.

Egy európai képviselő csak hét közben van Brüsszelben, így a hazai politikával sem szakad meg a kapcsolata. Alapító tagja voltam a Szabadság Körnek. Ápolom soproni gyökereimet; 2010-ben az a megtiszteltetés ért, hogy a város díszpolgári címet adományozott nekem. A 2010-es választások után Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére részt vettem Magyarország új Alaptörvényének kidolgozásában a Fidesz és a KDNP Alkotmányszövegező Bizottságának elnökeként és a Nemzeti Konzultációs Testület vezetőjeként.

A média és tömegtájékoztatás területén sok változás történt tizenöt év alatt. A technikai innovációk és új kommunikációs formák terjedése új műfajok megjelenését eredményezte politikai munkámban is. Ennek egyik legjobb példája az Alaptörvényről szóló blog vagy a konventről készített honlap. A kitágult térben és időben igazodnom kellett a változásokhoz, és ez műfaji és stílusbeli változásokat is hozott magával.

Ez a kötet válogatás, de a lehető legnagyobb teljességre törekszik. Igyekeztem összegyűjteni benne minden olyan dokumentumot, amely az elmúlt tizenöt évben végzett munkáim közül szerintem fontos, jellemző vagy releváns volt. Így a könyvben egyszerre vannak jelen tanulmányok, magyar és európai parlamenti felszólalások, interjúk, blogbejegyzések, beszédek, előadások és sajtóközlemények. De megtalálta a helyét a kötetben néhány jogtudományos szakmai cikk és több visszaemlékezés is. A célom az volt, hogy ez a gyűjtemény átfogó képet nyújtson politikai tevékenységemről és azokról a témákról, amelyekkel foglalkoztam az elmúlt időszakban.

A kötetbe került anyagok esetében a dokumentumszerűségre törekedtem, ezért a szövegekben csak technikai természetű javításokat végeztem. Dőlt betűs írásmóddal jeleztem, ha egy szövegnek – bár rólam szól vagy az én gondolataimat közvetíti, de – közvetlenül nem én voltam a szerzője. A nyilvánosan megjelent szövegeken túl magánarchívumomból közöltem számos olyan eddig még nem publikált hézagpótló szöveget, eredeti forrást is – főként az alkotmányozás köréből –, amely szélesebb érdeklődésre tarthat számot. Erre az biztosított lehetőséget, hogy nemrégiben eddigi politikai pályafutásom során összegyűlt minden köz- és magánérdekű iratomat és birtokomban lévő dokumentumomat digitalizáltam. Ennek a digitális archívumnak egy részét az Országos Széchényi Könyvtárnak adtam át. Ajánlom e könyvet mindazoknak, akik a napi híreknél részletesebben érdeklődnek Magyarország, az Európai Unió és a világ problémái iránt, és egy politikus munkáján keresztül is szívesen szemügyre vennék a XXI. század Európájának és Magyarországának fontos kérdéseit.

A politikus munkaeszköze a szó, a beszéd, az írás. A könyvben szereplő írások – a dőlt betűvel jelzett kivételekkel – saját műveim, az abban szereplő gondolatokért én vállalok minden felelősséget.

De a politikus munkája mindig csapatmunka. Ezek az anyagok nem jöhettek volna létre munkatársaim és tanácsadóim segítsége nélkül. Nekik ezúton köszönöm meg az odaadó munkát és a termékenyítő gondolatokat. Nem teljes névsoruk itt következik: Farkas Judit, Rémai Dániel, Herczeg Zsuzsanna, Farkas Nikoletta, Molnár Ágnes, Járóka Lívia, Pass Bea, Torda Eszter, Tóth Edina, Hídvégi Balázs, Bólya Boglárka, Palotai Viktória, Török Gábor, Holbok Sándor, Rákossy Balázs, Zih Katalin, Oláh Márta, Koncz Mária, Tóth Éva, Gáva Krisztián, Módos Mátyás, Kardos József, Jakab András, Bárány Tibor, Simon Attila, Gulyás Gergely, Győri Enikő, Rahói Zsuzsa, Varga Zs. András, Juhász László, Hankiss Ágnes, Szemerkényi Réka, Panyi Miklós, Benkő Levente, Hölvényi György, Szőke Zoltán, Cs. Kiss Lajos, Varga Csaba, Evangeliszta Mitszopulu, Gérardine Philibert, Anthony Teasdale, Adam Isacs, Kai Wynards, Maria José Martínez, Antoine Ripoll és még sokan mások.

Budapest, 2014. március 15-én

Szájer József

Ugrás a lap tetejére

Ha az oldallal kapcsolatban technikai vagy tartalmi észrevétele van, kérjük itt vagy a jozsef.szajer@europarl.europa.eu címen jelezze.
© 2014 Szájer József